Annual reviews of computational physics VI

Ký hiệu xếp giá
530.150285 S7983a 6
Dewey
530.150285
Xuất bản
1. - Singapore: World Scientific, 1999
Mô tả
346tr ; 23 cm
ISBN
9789810235635
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
computational physics
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The sixth volume of the series covers topics ranging from the generation of good random numbers tostatistical physics, quantum mechanics, quantum computers and polymers, to protein folding and immunology simulations. It should thus be of interest not only to computational physicists but also to experts in computer science as well as theoretical biology.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002074  Còn  Rỗi          
200002075  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3529