Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học: tập 2

Ký hiệu xếp giá
006.680 7 Đ450L
Dewey
006.680 7
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2012
Mô tả
271tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
photoshop CS5, đồ họa máy tính
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm có: cơ bản về layer, quản lý layer, hiệu ứng layer style, làm việc với fill layer, làm việc với adjustment layer, làm việc với blending mode, clipping mask và layer mark, làm việc với type tool, bài tập tổng hợp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015507  Còn  Rỗi          
100015508  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1359