Annual reviews of computational physics IX

Ký hiệu xếp giá
530.150285 S7983a 9
Dewey
530.150285
Xuất bản
1. - Singapore: World Scientific, 2001
Mô tả
323tr ; 23 cm
ISBN
9789810245375
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
computational physics
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: empirical potential energy functions used in the simulations of materials properties; thermally activated reversal in magnetic nanostructures; a tutorial on advanced dynamic monte carlo methods for systems with discrete state spaces; beyond navier–stokes: burnett equations for flow simulations in the continuum–transition regime; social impact models of opinion dynamics; teaching computational physics to undergraduates.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002086  Còn  Rỗi          
200002087  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3738