Advances in information storage systems: volume 7

Ký hiệu xếp giá
621 B5759a 7
Dewey
621
Xuất bản
New Jersey: World Scientific, 1996
Mô tả
387tr ; 26 cm
ISBN
9789810228378
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
information storage systems
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Micromechanical Characterization of Component Materials; Mechanics and Tribology for Data Storage Systems; Dynamics and controls for Data Storage Systems.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002114  Còn  Rỗi          
200002115  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2028