ABC TOEIC: listening comprehension

Ký hiệu xếp giá
428.34 L477
Dewey
428.34
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2012
Mô tả
298tr ; 26 cm + 1CD
ISBN
9786048557577
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
toeic, listening
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Part 1: Photograph Descriptions: Photographs of People; Photographs of Objects/Scenes. Part 2: Questions & Responses: Questions with Who; Questions with Where; Questions with When; Questions with Why; Questions with What; Questions with Be/Do/Have; Questions with Can/ Could/Will/Would/Should/May. Part 3: Short Conversations: Questions with Where and What; Questions with Who/What,When, and How; Questions with Why. Part 4: Short Talks: Questions with Where and What; Questions with Who, When, and How; (Quantities, Periods of Time, Frequency); Questions with Why and How (Methods).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015875  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14739