Hướng dẫn dùng thuốc trong điều dưỡng cho mọi người

Ký hiệu xếp giá
615.1 NG527X
Dewey
615.1
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Y học, 2010
Mô tả
511tr ; 21 cm
ISBN
2001234504935
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Thuốc
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày các nội dung: phần 1. Sử dụng và điều dưỡng thuốc : Những nét cơ bản về tác dụng của thuốc; Các nhóm thuốc chính - Sử dụng và điều dưỡng; Các trường hợp cần lưu ý khi dùng thuốc; Điều dưỡng khi dùng thuốc tại nhà. Phần 2. Tác dụng độc hại của thuốc : Tác dụng có hại của thuốc; Bệnh do thuốc trong lâm sàng; Ngộ độc thuốc - Xử lý điều trị.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015687  Còn  Rỗi          
100015688  Còn  Rỗi          
100015689  Còn  Rỗi          
100015690  Còn  Rỗi          
100015691  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6663