Oxford word skills: intermediate

Ký hiệu xếp giá
428.1 G144
Dewey
428.1
Xuất bản
1. - Oxford ; New York: Oxford University Press, 2008
Mô tả
254tr ; 27 cm
ISBN
9780194620079
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English, word
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book contains 80 units of vocabulary presentation and practice. Units are between one and three pages long, depending on the topic. New vocabulary is presented in manageable quantities for learners, with pratice exercises following immediately. The units are grouped together thematically in modules of four to nine units. At the end of each module there are futher pratice exercises in the review units, so that learners can revise and test themselves on the vocabulary learned.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015724  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2419