English Conversation: Tiếng Anh đàm thoại trình độ sơ cấp

Ký hiệu xếp giá
428.3 TR561KH
Dewey
428.3
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
289tr ; 25 cm
ISBN
12333420
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng anh, giao tiếp
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày các mẫu đàm thoại theo chủ điểm khác nhau: chào hỏi, làm quen, nói chuyện điện thoại, giờ và ngày tháng, miêu tả người, yêu cầu giúp đỡ, xin lỗi, tôi rất thích nói tiếng Anh, hỏi đường, mặc cả, những điều thích và không thích, ngôi nhà của tôi, so sánh các sự vật, phỏng vấn tuyển dụng, tạm biệt, chúc mừng và khen ngợi.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015863  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 506