English Conversation: Tiếng Anh đàm thoại trình độ nâng cao

Ký hiệu xếp giá
428.3 TR561KH
Dewey
428.3
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
218tr ; 25 cm
ISBN
9786048554224
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng anh, giao tiếp
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày các mẫu đàm thoại theo chủ điểm khác nhau: đồng ý, không đồng ý, thuyết phục, những điều đáng phàn nàn, phản hồi lại những điều khoogn hài lòng, bình luận, sở thích, cung cấp thông tin, cương quyết, chào mời, các tình huống ở văn phòng, các tình huống trong kinh doanh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015861  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8243