Basic biomechanics

Ký hiệu xếp giá
612.76 H1794b 2007
Dewey
612.76
Xuất bản
5. - Boston, Mass.: McGraw-Hill, 2007
Mô tả
544tr ; 28 cm
ISBN
9780073044811
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Biomechanics
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Basic Biomechanics provides an introduction to biomechanics using the latest findings from the research literature to support and exemplify the concepts presented. Quantitative as well as qualitative examples of problems illustrate biomechanical principles. Quantitative aspects are presented in a manageable, progressive fashion to make biomechanical principles accessible to all students, regardless of their mathematical skills.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002187  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6260