Case studies for the medical office: capstone billing simulation

Ký hiệu xếp giá
651.9610285 S2168c
Dewey
651.9610285
Xuất bản
5. - New York: McGraw-Hill, 2010
Mô tả
261tr ; 28 cm
ISBN
9780073402000
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
medical office
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: introduction to polaris medical gruop; polaris medical group policy and procedure manual; on the job; source documents.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002189  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5600