Introduction to flight

Ký hiệu xếp giá
629.1 A5474
Dewey
629.1
Xuất bản
6. - Boston: McGraw-Hill, 2008
Mô tả
896tr ; 24 cm
ISBN
9780073529394
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Aeronautical Engineers, Standard Atmosphere, Aerodynamics
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides an updated overview of aeronautical and aerospace engineering. Introduction to Flight blends history and biography with discussion of engineering concepts, and shows the development of flight through this perspective. Anderson covers new developments in flight, including unmanned aerial vehicles, uninhabited combat aerial vehicles, and applications of CFD in aircraft design. Many new and revised problems have been added in this edition. Chapter learning features help readers follow the text discussion while highlighting key engineering and industry applications.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002193  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1962