Social problems in a diverse society

Ký hiệu xếp giá
361.1 K332
Dewey
361.1
Xuất bản
3. - Allyn and Bacon, 2004
Mô tả
467tr ; 26 cm
ISBN
0205337252
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
race, ethnicity, Social problems
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Social Problems in a Diverse Society focuses on the significance of race, class, and gender; uses personal narratives to convey how problems are experienced by individuals and groups; and applies sociological perspectives throughout to examine social issues. The text includes five chapters on problems based on inequalities: wealth and poverty, race and ethnicity, gender, age, and sexual orientation. In the third edition, Diana Kendall, who specializes in social theory, continues to blend contemporary feminist and humanist perspectives with the three main sociological perspectives. The third edition also includes new boxes entitled "Social Problems and Statistics," which look at how statistics are used (or misused) to inform the public about social problems. Additionally, Kendall has added important new coverage of terrorism and national security, and white collar crime.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002195  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 9683