Employment law for business

Ký hiệu xếp giá
344.7301 B4711
Dewey
344.7301
Xuất bản
6. - McGraw-Hill/Irwin, 2009
Mô tả
842tr ; 24 cm
ISBN
9780073377636
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
employment environment,
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The regulation of employment; Title VII of the Civil Rights Act of 1964; Legal construction of the employment environment; Affirmative action; Race discrimination; Gender discrimination; Sexual harassment; Affinity orientation discrimination; Religious discrimination; National origin discrimination; Age discrimination; Disability discrimination; The employee’s right to privacy and management of personal information; Labor law; Selected regulatory statutes.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002203  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 19402