Annual Editions: marketing 10/11

Ký hiệu xếp giá
658.8 R523
Dewey
658.8
Xuất bản
33. - McGraw-Hill, 2011
Mô tả
151tr ; 28 cm
ISBN
9780073528595
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Marketing in the 2000s and Beyond ; Research, Markets, and Consumer Behavior ; Developing and Implementing Marketing Strategies; Global Marketing.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002206  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 7596