Business venture: Beginner: student book

Ký hiệu xếp giá
428.240 71 B259
Dewey
428.240 71
Xuất bản
Oxford ; New York: Oxford University Press, 2011
Mô tả
95tr ; 28 cm + 1CD
ISBN
9780194578196
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
business venture, Business English
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Units: checking in; at a trade fair; schedules; meeting people; in the office; work; appointments; directions and shopping; reservations; requests and offers; socializing; vocabulary check; answer key.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016448  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13588