FutureWork: putting knowledge to work in the knowledge economy

Ký hiệu xếp giá
658.403 W778
Dewey
658.403
Xuất bản
1. - New York, Toronto: Free Press; Maxwell Macmillan Canada; Maxwell Macmillan International, 1994
Mô tả
384tr ; 25 cm
ISBN
0029354153
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: basic issues in integrated performance support; meeting today's challenges; preparing for tomorrow.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002210  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4918