Business benchmark: pre-intermediate to intermediate: BEC preliminary: Audio CDs Recordings for the student's book

Ký hiệu xếp giá
428.240 71 B871
Dewey
428.240 71
Xuất bản
1. - Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2006
Mô tả
Audio CD(s)
ISBN
9780521672887
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Business benchmark, Business English
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Business Benchmark is a brand new 3 level Business English course for BEC or BULATS exams and can also be used independently of these exams for general Business English courses. The Audio CD contains all the recorded material for the listening activities in both editions of Business Benchmark 2, including BEC practice test listening.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016464  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13667