English for Business Communication Audio CD Set (2 CDs): student's book

Ký hiệu xếp giá
Dewey
Xuất bản
2. - Cambridge: Cambridge University Press, 2003
Mô tả
Audio CD(s)
ISBN
9780521754521
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
business English, tiếng anh thương mại, tiếng anh giao tiếp
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
English for Business Communication - A modular short course on socialising, telephoning, presentations, meetings, negotiations - is a short course for managers to improve their coomunicative ability. The course has a modular approach, focuses on listening and speaking, contains realistic communication activities and self study pages for all 15 units.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016465  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2317