Business Benchmark: Upper Intermediate: Student's Book

Ký hiệu xếp giá
428.240 71 B871
Dewey
428.240 71
Xuất bản
In lần thứ 11. - Cambridge: Cambridge University Press, 2012
Mô tả
192tr ; 28 cm
ISBN
9780521671163
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Business benchmark, Business English
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Business Benchmark is a brand new 3 level Business English course for BEC or BULATS exams and can also be used independently of these exams for general Business English courses. This course book provides upper-intermediate level students with essential business language and vocabulary and provides training and practice for the BEC Vantage exam, using real BEC exam tasks provided by Cambridge ESOL.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016469  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1120