Business Benchmark: Pre-Intermediate to Intermediate Preliminary: Teacher's Resource Book

Ký hiệu xếp giá
428.240 71 W579
Dewey
428.240 71
Xuất bản
In lần thứ 6. - Cambridge: Cambridge University Press, 2013
Mô tả
160tr ; 28 cm
ISBN
9780521672856
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Business benchmark, Business English
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Business Benchmark is a brand new 3 level Business English course for BEC or BULATS exams and can also be used independently of these exams for general Business English courses. The Teacher's Resource Book contains answer keys, tapescripts, model writing compositions, information about the BULATS test and the BEC exam, teaching notes and extra activities.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016470  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14791