The art of public speaking

Ký hiệu xếp giá
808.51 L933
Dewey
808.51
Xuất bản
11. - Boston: McGraw-Hill, 2012
Mô tả
382tr ; 26 cm
ISBN
9780073406732
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
speaking, listening
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The Art of Public Speaking 11e continues to define the art of being the best by helping today's students become capable, responsible speakers and thinkers. With a strong focus on the practical skills of public speaking and grounded in classical and contemporary theories of rhetoric, The Art of Public Speaking offers full coverage of all major aspects of speech preparation and presentation. Utilizing the full suite of resources, students learn to internalize the principles of public speaking, build confidence through speech practice, and prepare for success in the classroom and beyond.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002212  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6622