Business communication today

Ký hiệu xếp giá
658.45 B783
Dewey
658.45
Xuất bản
11. - Boston: Pearson, 2012
Mô tả
579tr ; 29 cm
ISBN
9780132539555
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Business communication
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Real-world training for the business world of today and tomorrow. The field's leading text for more than two decades,Business Communication Today continues to provide the cutting-edge coverage that readers can count on to prepare them for real business practice. Other textbooks release new editions that don't reflect their copyright year, training readers in practices from last decade--Bovee/Thill provides real-world training for the business world of today and tomorrow. This edition includes up-to-date coverage of the social communication model that's redefining business communication and reshaping the relationships between companies and their stakeholders.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002220  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13511