Complete business statistics

Ký hiệu xếp giá
519.5 A189c 2009
Dewey
519.5
Xuất bản
7. - Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2009
Mô tả
804tr ; 28 cm
ISBN
9780077239695
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Statistics
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides students with a solid understanding of statistical concepts and rich problems to stimulate learning. In addition students will be exposed to the most current uses of technology in business statistics. Students and instructors alike will enjoy using this text that now has more Excel and other software applications integrated than ever before.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002229  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13050