Information systems

Ký hiệu xếp giá
658.403 B197
Dewey
658.403
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill/Irwin, 2011
Mô tả
369tr ; 25 cm
ISBN
9780073376837
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Information systems
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Information Systems provides the foundation that will enable students to achieve excellence in business, whether they major in operations management, manufacturing, sales, marketing,... Information Systems is designed to give students the ability to understand how information technology can be a point of strength in an organization
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002242  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14101