Microsoft visual basic .NET: programs to accompany programming logic and design

Ký hiệu xếp giá
005.133 V628
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Boston: Thomson Course Technology, 2004
Mô tả
111tr ; 24 cm + 1CD
ISBN
0619160241
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Microsoft visual basic .NET, programming
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The two books together provide the perfect opportunity for those who want to learn the fundamentals of programming and also get a taste of an actual programming language. Users can discover how real Visual Basic .NET code behaves, while remaining within the context of the traditional language-independent logic and design course.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002244  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6816