Administering medications: pharmacology for health careers

Ký hiệu xếp giá
615.6 G277a 2008
Dewey
615.6
Xuất bản
6. - Boston: McGraw-Hill, 2008
Mô tả
532tr ; 28 cm
ISBN
9780073520858
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
pharmacology
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Administering Medications: for Pharmacology for Health Careers is designed to teach health care students entering medical assisting and other allied health care professions about the safe administration of medications. This textbook speaks directly to students and encourages students to identify and apply the concepts learned.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002247  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13538