Student problem solving guide for use with Complete business statistics

Ký hiệu xếp giá
519.5 A189s
Dewey
519.5
Xuất bản
7. - Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2009
Mô tả
312tr ; 28 cm
ISBN
9780073344935
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
business statistics
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This seventh edition of the student problem solving guide is designed to reinforce the concepts covered in the text: Complete business statistics 7/e by Amir Aczel & Jay Sounderpandian. One or more representative problems from each chapter have been selected foe detailed step-by-step solutions. Nearly 300 problems are included in this manual with well over 150 graphs. Futhermore, an index is provided that are solver and their respective topics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002243  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 12982