Chìa khóa tư duy tích cực

Ký hiệu xếp giá
155.2 R613C
Dewey
155.2
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2012
Mô tả
215tr ; 21 cm
ISBN
8935086822425
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tư tưởng, tinh thần
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày 10 bước để sống tích cực mỗi ngày. Những nguyên tắc sống được tác giả chia sẻ khá chi tiết như: làm chủ tâm trí bằng niềm tin vững chắc, sống khoan dung độ lượng, đặt ra mục tiêu trong cuộc sống của mình.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016584  Còn  Rỗi          
100016585  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6688