A+ guide to software: managing, maintaining, and troubleshooting

Ký hiệu xếp giá
005.12 A567
Dewey
005.12
Xuất bản
4. - Australia; Boston, Mass.: Thomson/Course Technology, 2007
Mô tả
771tr ; 28 cm
ISBN
9780619217600
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
software
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Introducing Operating Systems; Installing Windows 2000/XP; Maintaining Windows 2000/XP; Supporting Windows 2000/Xp Users and Their Data; Troubleshooting Windows 2000/XP Startup; Windows 9x/Me Commands and Startup Disk; Supporting Windows 9x/Me; Windows on a Network; Windows on the Internet; Securing Your PC and Lan; Supporting Printers and Scanners; The Professional PC Technician; How an OS Uses System Resources; Introducing Linux; Supporting Windows NT Workstation; CompTIA A+ Acronyms.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000017  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13694