English communication for your career: hospitality

Ký hiệu xếp giá
428.240 71 L481
Dewey
428.240 71
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2010
Mô tả
126tr ; 26 cm + 1 CD
ISBN
9786048556778
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
bệnh viện, y học, tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Unit 01: I Want to Get Some Job Experience; Unit 02: I Made a Reservation on Your Website; Unit 03: I Have a Reservation for 8:00 Tonight; Unit 04: We Offer 24-Hour-a-Day Room Service; Unit 05: There Are Many Things to Do Here; Unit 06; Did You Enjoy Your Stay Here?; Unit 07: welcome to Korea; Unit 08: The Building Is Very Impressive; Unit 09: Let’s Go Hiking; Unit 10: You Should Follow the Rules; Unit 11: We call Gyeongju the 'Museum Without Walls.'; Unit 12: Why Don’t We Visit Halla Mountain?
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016824  Còn  Rỗi          
100016825  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1039