English communication for your career: health science

Ký hiệu xếp giá
428.240 71 S682
Dewey
428.240 71
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2010
Mô tả
126tr ; 26 cm + 1 CD
ISBN
9786048556754
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
bệnh viện, y học, tiếng Anh, chăm sóc sức khỏe
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Unit 01: It’s My First Day at School; Unit 02: There Are Five People in My Family; Unit 03: What’s Your Morning Routine Like?; Unit 04: Would You Like to See a Movie Tonight?; Unit 05: What Did You Do Last Weekend?; Unit 06: What Does He Look Like?; Unit 07: What Seems to Be the Problem?; Unit 08: Do You Like Sports?; Unit 09: Are You Ready to Order?; Unit 10: Where Is the Radiology Department?; Unit 11: Is He a Doctor?; Unit 12: What Are Your Plans After Graduation?
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016822  Còn  Rỗi          
100016823  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2046