English communication for your career: air travel and tourism

Ký hiệu xếp giá
428.240 71 K49
Dewey
428.240 71
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2010
Mô tả
125tr ; 26 cm + 1 CD
ISBN
9786048556761
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, du lịch
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Unit 01: When Would You Like to Travel?; Unit 02: I’d Like a Window Seat; Unit 03: Would You Please Fasten Your Seatbelt?; Unit 04: Would You Like Something to Drink?; Unit 05: What’s the Purpose of Your Visit?; Unit 06: My Baggage is Missing; Unit 07: What Type of Room Would You Like?; Unit 08: I Have a Problem with the Bathroom; Unit 09: I’d Like to Rent a Car; Unit 10: Are You Ready to Order?; Unit 11: I Want to Buy Something Special; Unit 12 Would You Recommend Some Good Places?
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016820  Còn  Rỗi          
100016821  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2342