Chính sách thuế 2013 các luật thuế mới (đã sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ 01/07/2013) và các văn bán chi tiết hướng dẫn thi hành

Ký hiệu xếp giá
343.597 04 CH312S 2013
Dewey
343.597 04
Xuất bản
1. - H.: Tài chính, 2013
Mô tả
415tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thuế, luật thuế, văn bản pháp luật
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản mới nhất thi hành, quy định mới về quản lý hóa đơn, chứng từ, luật thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân, luật quản lý thuế cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017043  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 9911