Cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng 2013

Ký hiệu xếp giá
346.597 082 C119 2013
Dewey
346.597 082
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động, 2013
Mô tả
430tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tín dụng ngân hàng, luật, nợ xấu
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau: Phần 1: quy trình xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng; Phần 2: chế độ kế toán, chế độ quản lý tài chính đối với các tổ chức tín dụng ngân hàng; Phần 3: quy trình pháp luật về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng; Phần 4: quy định pháp luật về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất nhập khẩu của các tổ chức tín dụng ngân hàng; Phần 5: quy định pháp luật về cơ chế vay và cho vay đối với các tổ chức tín dụng ngân hàng; Phần 6: pháp lệnh ngoại hối; Phần 7: quy định pháp luật liên quan.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017097  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9924