Chế độ kế toán thuế 2014: hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân & 100 câu hỏi về nghiệp vụ quản lý thuế

Ký hiệu xếp giá
343.597 04 C250Đ 2014
Dewey
343.597 04
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014
Mô tả
431tr ; 28 cm
ISBN
9786047901517
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán thuế, chế độ kế toán, thuế thu nhập
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính. Phần 1: chế độ kế toán thuế, quản lý thuế, thanh tra thuế. Phần 2: luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành. Phần 3: luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành. Phần 4: luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành. Phần 5: quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Phần 6: 100 câu hỏi - đáp về quản lý thuế (Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC): Hỏi - đáp về khai thuế giá trị gia tăng; Hỏi - đáp về khai thuế thu nhập doanh nghiệp; Hỏi - đáp khai thuế theo phương pháp khoán; Hỏi - đáp liên quan đến khai thuế sử dụng đất; Hỏi - đáp liên quan đến khai thuế bảo vệ môi trường; Hỏi - đáp liên quan đến xóa nợ, cưỡng chế thu thuế; Hỏi - đáp liên quan đến xử lý vi phạm, xử lý bù trừ các khoản thuế; Hỏi - đáp liên quan đến thanh toán tiền thuế, gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế, kiểm tra thuế; Hỏi - đáp liên quan đến hoàn thuế; Hỏi - đáp về miễn thuế, giảm thuế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017093  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8219