Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

Ký hiệu xếp giá
657 S450T 2014
Dewey
657
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014
Mô tả
438tr ; 28 cm
ISBN
9786047902064
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán trưởng
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách bao gồm chín phần: Phần I: Công tác tổ chức kế toán trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp; Phần II: Tìm hiểu các khái niệm trong đơn vị hành chính sự nghiệp và quy trình lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách nhà nước; Phần III: Tổng quan về phần mềm kế toán và mở sổ kế toán bằng phần mềm của đơn vị hành chính sự nghiệp; Phần IV: Chế độ kế toán và phương pháp hạch toán kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Phần V: Hướng dẫn mới nhất quản lý, điều hành và phát triển nguồn ngân sách nhà nước; Phần VI: Chế độ kiểm soát chi tiêu nội bộ và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí hoạt động; Phần VII: Quy trình thanh tra, kiểm tra và kiểm toán ngân sách nhà nước; Phần VIII: Phương thức giao vốn, bổ sung nguồn vốn cho các địa phương và kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Phần IX: Tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017094  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5188