Chuẩn mực kiểm toán nhà nước & bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Ký hiệu xếp giá
346.597 063 C502M 2014
Dewey
346.597 063
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014
Mô tả
515tr ; 28 cm
ISBN
9786047901296
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
chuẩn mực, kiểm toán
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách cập nhật các chuẩn mực kế toán áp dụng từ ngày 20/6/2014, cụ thể là: thông tư số 214/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, quyết định số 01/2014/QĐ-KTNN ngày 07/05/2014 của kiểm toán nhà nước ban hành chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 30 quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quyết định số 436/QĐ-KTNN ngày 24/3/2014 của kiểm toán nhà nước quy định về luân chuyển, điều động công chức và biệt phái, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức kiểm toán nhà nước, quyết định số 394/QĐ-KTNN ngày 13/3/2014 của kiểm toán nhà nước ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng của kiểm toán nhà nước, thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017114  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 11007