Bộ luật lao động - chính sách tiền lương 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

Ký hiệu xếp giá
344.597 01 B450L 2014
Dewey
344.597 01
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2014
Mô tả
430tr ; 28 cm
ISBN
9786047902453
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
lao động, tiền lương
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm các phần sau: Phần I: Quy định chung; Phần II: Quy định mới về hợp đồng lao động, thỏa ước lao động; Phần III: Quy định mới về giải quyết tranh chấp lao động, đình công; Phần IV: Quy định mới về an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc; Phần V: Quy định mới về quản lý lao động, lao động đặc thù; Phần VI: Quy định mới về xử lý vi phạm hành chính về lao động, bảo hiểm xã hội; Phần VII: Quy định mới về quản lý lao động có yếu tố nước ngoài; Phần VIII: Quy định mới về công đoàn; Phần IX: Quy định mới về chế độ tiền lương; Phần X: Quy định mới về phụ cấp, lương hưu, bảo hiểm xã hội.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017116  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1412