Cẩm nang kế toán trưởng doanh nghiệp 2014

Ký hiệu xếp giá
346.597 063 C119N 2014
Dewey
346.597 063
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014
Mô tả
430tr ; 28 cm
ISBN
9786047902057
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán trưởng
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau: Phần 1: Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp; Phần 2: Quy định mới về kế toán, kiểm toán trong doanh nghiệp; Phần 3: Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Phần 4: Quy định mới về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ; Phần 5: Chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Phần 6: Quy định mới về cổ phần hoá, đăng ký, chuyển đổi doanh nghiệp; Phần 7: Quy định mới về quản lý tài chính trong doanh nghiệp; Phần 8: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017118  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 11313