37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam mới nhất năm 2013

Ký hiệu xếp giá
346.597 063 V500H 2013
Dewey
346.597 063
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2013
Mô tả
543tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
chuẩn mực kế toán
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày 37 chuẩn mực kiểm toán theo thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của bộ tài chính ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017141  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 17109