Collins English for life: speaking: B2 + uper intermediate

Ký hiệu xếp giá
428.3 P927
Dewey
428.3
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014
Mô tả
127tr ; 25 cm + 1 CD
ISBN
9786045819777
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
speaking
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
10 units: bumping into people; talking about yourself; telephone and communication problems; exchanging information; negotiating; interupting and letting others speak; showing interest; being supportive; persuasion; being tactful; admitting and denying; gossiping; handling about money; talking about stress; showing that you're sceptical; sounding confident or hesitant; sounding excited; showing annoyance and anger; using sarcasm. Including everyday language in use, mini-dictionary, answer key, audio script, acknowledgements.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017412  Còn  Rỗi          
100017413  Còn  Rỗi          
100017414  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5202