Collins English for life: speaking: A2 Pre-intermediate

Ký hiệu xếp giá
428.3 S671
Dewey
428.3
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2013
Mô tả
127tr ; 25 cm + 1 CD
ISBN
9786048558154
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
speaking
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
5 sections: what's your news?, what do you fancy?, what do you mean?, what's wrong?, what do you think?. Including: mini-dictionary, answer key and audio scripts.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017403  Còn  Rỗi          
100017404  Còn  Rỗi          
100017405  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4662