Collins English for life: writing: A2 Pre-intermediate

Ký hiệu xếp giá
428.2 C188
Dewey
428.2
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2013
Mô tả
127tr ; 25 cm
ISBN
9786048558161
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
writing
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Including 4 sections: writing to share information, writing to get things done, writing for work and study, writing for pleasure; mini-dictionary, answer key.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017406  Còn  Rỗi          
100017407  Còn  Rỗi          
100017408  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9414