Business grammar & practice: pre-intermediate

Ký hiệu xếp giá
425 B853
Dewey
425
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014
Mô tả
206tr ; 28 cm
ISBN
9786045821756
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
grammar, English for business
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
There are 84 units and 6 business files. Each unit consists of: 1. language presentation through: sample sentences to show the language forms in use; an explanation of the language forms; a description of the uses of these forms; 2. practice through: controlled exercises to develop recognition of the language forms; controlled exercises to practise combining language forms and language use; controlled or guided exercises focusing on language form and meaning; transfer actitives to practise transferring the language presented in the unit to the student's own personal and professional experience; 3. answers to the controlled and guided exercises.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017434  Còn  Rỗi          
100017435  Còn  Rỗi          
100017436  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8211