Business grammar & practice: intermediate

Ký hiệu xếp giá
425 B853
Dewey
425
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014
Mô tả
189tr ; 28 cm
ISBN
9786045817698
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
grammar, English for business
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
There are 72 units and 8 appendices. Each unit consists of: 1. language presentation through: sample sentences to show the language forms in use; an explanation of the language forms; a description of the uses of these forms; 2. practice through: controlled exercises to develop an awareness of the language forms; guided exercises to practise expressing the range of meanings conveyed by these forms; a transfer activity which provides a framework for further free practice of the language presented in the unit; 3. answers to the controlled and guided exercises.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017400  Còn  Rỗi          
100017401  Còn  Rỗi          
100017402  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8453