Prime TOEIC listening

Ký hiệu xếp giá
428.34 P9532L
Dewey
428.34
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014
Mô tả
267tr ; 26 cm + 1CD
ISBN
9786045829202
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Toeic, listening
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Part 1: Photograph Descriptions: Introduction, photos focusing on actions, photos focusing on Objects/ scenes/ settings, Questions & Responses; Part 2: Introduction, Questions Types; Part 3 & 4: Short Conversations/ Short Talks: Introduction, Questions Types, Part 3 Topics & Mini-Tests (1), Part 3 Topics & Mini-Tests (2), Part 4 Topics & Mini-Tests; Actual Test; Answers & Audio Scripts
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017469  Còn  Rỗi          
100017470  Còn  Rỗi          
100017471  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 16171