Collins English for life: writing: B1 + intermediate

Ký hiệu xếp giá
428.2 C188
Dewey
428.2
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014
Mô tả
127tr ; 25 cm
ISBN
9786048557980
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
writing
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Including 4 sections: writing socially, writing to exchange information, writing forrmally, writing online for a reading puplic, appendix, mini-dictionary, answer key.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017463  Còn  Rỗi          
100017464  Còn  Rỗi          
100017465  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4958