Business vocabulary in practice

Ký hiệu xếp giá
428.1 C238
Dewey
428.1
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014
Mô tả
173tr ; 28 cm
ISBN
9786045817827
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
word, phrase
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Suitable for intermediate/upper-intermediate learners of English (CEF level B1-B2), Collins Business Vocabulary in Practice presents business words in context and exercises to help you remember them. New words are introduced using Collins COBUILD definitions and supported by examples of real English from the Collins corpus. The user-friendly format, with visually dynamic presentation of vocabulary on the left-hand pages and related practice exercises on the right-hand pages, will help you gain a better understanding of the English language in the field of business and commerce.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017466  Còn  Rỗi          
100017467  Còn  Rỗi          
100017468  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8450