Phác thảo văn học Việt Nam hiện đại (thế kỷ XX)

Ký hiệu xếp giá
810 PH431L
Dewey
810
Xuất bản
Tái bản lần thứ 2. - H.: Tri thức, 2014
Mô tả
544tr ; 21 cm
ISBN
9786049086120
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
văn học, Việt Nam
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: tổng luận; thơ; văn xuôi; lý luận; phê bình; nghiên cứu văn học; phụ lục.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017474  Còn  Rỗi          
100017475  Còn  Rỗi          
100017476  Còn  Rỗi          
100017477  Còn  Rỗi          
100017478  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 7585